Skip To Keyboard Navigation Skip To Main Content

Hebt u weleens stilgestaan bij het thema pensioen? 

Pensioen is:

  • een periodieke uitkering; 
  • met een bepaalde kring van gerechtigden; 
  • welke een bepaalde hoogte nastreeft; 
  • met een bepaald doel waarbij 
  • het belangrijkste doel is verzorging.

Pensioen kan beschouwd worden als een soort uitgesteld loon. Het doel hiervan is om bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (60 – 65 jaar) te kunnen voorzien in een inkomen. Maar ook om ervoor te kunnen zorgen dat u bij arbeidsongeschiktheid een uitkering kan ontvangen en in het geval van overlijden uw eventuele partner en/of kinderen financieel worden opgevangen.

Een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling. Maar wat houdt dit? 

Bij pensioen sluiten werkgevers ten behoeve van hun werknemers een pensioenregeling af. Hierbij is er altijd sprake van een driehoeksverhouding, namelijk:

  • Werkgever: deze doet de pensioentoezegging
  • Werknemer: deze krijgt het pensioen als arbeidsvoorwaarde
  • Uitvoerder: voert de belofte van de werkgever aan de werknemer uit (in ons geval Vidanova).

Een pensioen mag volgens de fiscale regels op Curaçao en Sint Maarten maximaal 70% en op BES 100% van het laatst verdiende loon bedragen, inclusief de AOV uitkering. Als het pensioen aan deze fiscale richtlijn voldoet dan is de premiebijdrage aftrekbaar van het bruto jaarloon. 

Populair gezegd komt pensioen neer op sparen voor de oude dag waarbij dit fiscaal gefacilieerd kan plaatsvinden zolang de pensioenregeling aan bepaalde fiscale regels voldoet.

In landen waar geen pensioenplicht bestaat komen ouderen, wanneer ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, vaak in financiële moeilijkheden omdat zij meestal zelf geen voorzieningen hebben getroffen. Het inkomen valt aanzienlijk terug waardoor zij gedwongen zijn ook na de pensioengerechtigde leeftijd door te blijven werken om in hun voortbestaan te kunnen blijven voorzien. 

Meer nieuws