Skip To Keyboard Navigation Skip To Main Content

Gepensioneerde

Je bent met pensioen? Deze informatie is speciaal voor jou.

Gepensioneerde

U bent met pensioen? Deze informatie is speciaal voor u.

  • Betaaldata: Wij maken je pensioen ongeveer rond de 26ste aan je over. Bekijk hier  de betaaldata voor 2023. Heb je een buitenlands rekeningnummer, dan kan het overmaken van het geld een paar dagen langer duren.
  • Pensioenslip: Je krijgt maandelijks je pensioenslip van ons. Wij geven er de voorkeur aan om deze per e-mail naar je toe te sturen. Je kunt ons via telefoonnummer +5999 734 4200 of via email berichten dat jij je pensioenslip per e-mail wenst te ontvangen.
  • Loonbelastingkaarten: Jaarlijks krijg je van ons je loonbelastingkaart. Deze kun je gebruiken voor het invullen van je loonbelastingaangifte. Ook hier geven wij de voorkeur aan om deze per e-mail naar je toe te sturen. Je kunt ons via telefoonnummer +5999 734 4200 of via email berichten dat jij je loonbelastingkaart per e-mail wenst te ontvangen.
Older couple in a convertible car
Older couple on bicycles together are posing for the camera
  • Bewijs van in leven: Wij moeten elk moment er zeker van zijn dat wij pensioenen uitbetalen aan mensen die echt in leven zijn. Daarom moet je elk jaar een bewijs van in leven, een zogeheten attestatie de vita, bij ons inleveren. Lees hier de regels die gelden voor attestatie de vita.
  • Indexatie: Jaarlijks neemt het bestuur van Vidanova Pension funds, bij het vaststellen van de jaarrekening van het voorafgaande jaar, een besluit ten aanzien van een mogelijke indexatie van de pensioenen. Bij het nemen van een besluit over een mogelijke indexatie wordt gekeken naar het gemiddelde prijsindexcijfer van Curaçao, Bonaire en St. Maarten over de periode oktober tot en met oktober. Verder wordt gekeken naar de hoogte van de beleidsdekkingsgraad van het fonds of er geïndexeerd kan worden. Hierbij dient de volgende staffel als leidraad, waarbij als voorwaarde geldt dat toekennen van indexatie er niet toe mag leiden dat een beleidsdekkingsgraad die boven de 115% was, door indexatie onder de 115% uitkomt:
Indexatiebeleid
Beleidsdekkingsgraad onder 115%
Beleidsdekkingsgraad tussen 115% en 125%
Beleidsdekkingsgraad boven de 125%
Hoogte indexatie
Geen inflatie
Lineair van 0% tot prijsinflatie
Volledige prijsinflatie
  • Pensioen in het buitenland: Heb je pensioen opgebouwd op Curaçao maar woont je nu in het buitenland, dan moet je rekening houden met deze wijzigingen die door de Belastingdienst zijn doorgevoerd.
Older couple at the beach together are walking through the coast line

Wil je je oriënteren op de mogelijkheden?

Maak hier direct een afspraak.
Afspraak maken