Skip To Keyboard Navigation Skip To Main Content
six people are looking at the camera. The closest is a man who stretches out his hand towards the camera.

Aangesloten Werkgevers

Betaal uw premie op tijd
Een deelnemer kan alleen pensioen opbouwen als wij zijn premie hebben ontvangen. Het is dan ook belangrijk dat u de premie op tijd betaalt. Op tijd betekent per 1 januari van elk jaar of anders in 12-maandelijkse termijnen. Heeft u vragen over uw premiebrief of rekening courant, dan kunt u contact opnemen via info@vidanova.net of telefonisch +5999 734 4200.

Informeer ons tijdig over indiensttredingen en uitdiensttredingen
Heeft u een nieuwe werknemer in dienst? Meldt die werknemer in diezelfde maand bij ons aan. U dient hierbij rekening te houden met onze richtlijnen ten aanzien van medische acceptatie, en bijbehorende validiteitsverklaring en/of  gezondheidsverklaring in te vullen. Door de werknemer op tijd aan te melden, krijgt deze tijdig zijn bewijs van inschrijving van ons en wordt voorkomen dat er een achterstand in premie oploopt.

Ook als een werknemer uit dienst treedt is het belangrijk dat u ons de maand daarop al daarover bericht.

Two well dressed women are looking at a sheet of paper
A man and a woman are looking at a laptop together

Geef uw loongegevens, correct, volledig en op tijd aan ons door
Met de loongegevens kunnen wij bepalen hoeveel pensioen(kapitaal) uw werknemers opbouwen. Maar de loongegevens zijn ook belangrijk om uw premie te berekenen. De salarissen per 1 januari zijn steeds bepalend voor in dat jaar op te bouwen pensioen(kapitaal) en te bepalen premie. Tussentijdse wijzigingen worden niet meegenomen. U dient ons elk jaar in de maand januari te informeren over de salarissen voor dat jaar.

Controleer uw gegevens
U ontvangt per kwartaal een rekening-courant van ons. Verder krijg je elk jaar een overzicht van al je informatie zoals wij die in onze administratie hebben staan. Controleer deze overzichten en informeer ons tijdig als bepaalde gegevens aangepast moeten worden.

Informeer uw werknemers over hun pensioenregeling
Pensioen is een onderdeel van uw arbeidsvoorwaardenpakket. U bent dan ook het eerste aanspreekpunt voor de werknemer als het gaat om pensioenen. Het is belangrijk dat u (nieuwe) werknemers informeert over hun pensioenregeling. Heeft u zelf vragen hierbij, dan kunt u altijd contact opnemen met uw accountmanager bij Vidanova. Wij kunnen je hierbij ondersteunen en ook presentaties verzorgen voor uw personeel.

Informeer uw werknemers bij wijzigingen
Bepaalde wijzigingen in het leven van uw medewerkers beïnvloeden hun pensioen. Ze moeten dan ook weten welke consequenties deze wijzigingen hebben. Aangezien u vaak eerder dan wij op de hoogte bent van deze wijzigingen, is het belangrijk dat u uw werknemers op die momenten dan informeert. Hier vindt u een overzicht van wijzigingen die van belang zijn.

A woman looks at a tablet and a man next to her points to the same tablet

Wil je je oriënteren op de mogelijkheden?

Maak hier direct een afspraak.
Afspraak maken