Skip To Keyboard Navigation Skip To Main Content

Vaak als we informatie verstrekken over de financiële situatie van ons pensioenfonds, dan praten we van de dekkingsgraad van het fonds. De dekkingsgraad is het criterium om te meten hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Maar wat is die dekkingsgraad precies en wat voor informatie geeft dat ons?

Als pensioenfonds ontvangen wij pensioenpremie van al onze deelnemers. Die premie geeft de deelnemer het recht op pensioen. Met elke premie die de deelnemer afdraagt, bouwt hij een stukje pensioenaanspraak op.

Zodra wij de premie ontvangen en de deelnemer een stukje pensioen erbij opbouwt, legt dat ons een verplichting jegens de deelnemer op. Onze totale pensioenverplichting is datgene dat al de deelnemers samen hebben opgebouwd aan pensioen en dat wij nu en in de toekomst moeten gaan betalen, al naar gelang de deelnemers met pensioen gaan.

Van de premie die wij ontvangen, gebruiken wij een minimaal deel om de kosten te dekken die wij maken om het pensioen van alle mensen te beheren. Het overgrote deel beleggen wij, want die beleggingen moeten rendement voor ons genereren zodat  wij kunnen blijven voldoen aan onze pensioenverplichtingen. Alles wat wij hebben aan beleggingen, samen met het  geld dat wij op de bank hebben, noemen wij de bezittingen van het fonds. De Centrale Bank vereist van alle pensioenfondsen dat hun bezittingen tenminste gelijk zijn aan al hetgeen zij hebben aan pensioenverplichting jegens hun deelnemers. 

De verhouding tussen bezittingen van een fonds en de pensioenverplichtingen van het fonds, noemen wij de dekkingsgraad. In een formule uitgedrukt: Dekkingsgraad = bezittingen van een fonds / pensioenverplichtingen x 100%.

Als de bezittingen gelijk zijn aan de verplichtingen, dan is de dekkingsgraad 100%.

Als de bezittingen minder zijn dat de pensioenverplichtingen, dan is de dekkingsgraad onder de 100%.

Als de bezittingen meer zijn dan de pensioenverplichtingen, dan is de dekkingsgraad meer dan 100%.

De eis van de Centrale Bank is dus dat alle pensioenfondsen een dekkingsgraad van minstens 100% hebben.

Samenvattend: de dekkingsgraad geeft aan of een pensioenfonds voldoende kapitaal heeft om aan al haar verplichtingen te kunnen voldoen. Met andere woorden, of het fonds alle pensioenen kan uitkeren. Niet alleen van de huidige gepensioneerden, maar ook van toekomstige gepensioneerden. 

 

Meer nieuws