Skip To Keyboard Navigation Skip To Main Content

Heb je vragen? Wij kunnen je helpen! Heb je vragen? Wij kunnen je helpen!

Ik ben getrouwd nadat ik met pensioen bent gegaan. Heeft mijn echtgeno(o)t(e) recht op pensioen als ik kom te overlijden?

Helaas niet. Je dient voor je uitdiensttreding wegens pensioenering aanmelden dat je getrouwd bent. Indien je na je pensionering trouwt dan zal je echto(o)t(e) geen aanspraak kunnen doen op je pensioen.

Vanaf welk leeftijd kan ik een pensioenuitkering ontvangen?

Het reglement is altijd leidend. Indien dit niet vermeld staat in je pensioenreglement dan kun je een verzoek voor pensioenuitkering indienen vanaf je 55ste jaar.

Kan ik mijn pensioen overdragen aan mijn broer/zus of een ander familielid?

Je kring van begunstigden wordt beperkt tot je echtgen(o)t(e), gelegaliseerde partner of minderjarige kinderen.

Ik ben een lokale gepensioneerde. Wanneer moet ik aan Vidanova laten weten dat ik nog in leven ben?

Jaarlijks word je uitgenodigd door Vidanova om in de periode van 1 maart tot 30 april het kantoor van Vidanova te bezoeken om een ​​formulier in te vullen als bewijs dat je in leven bent.

Ik ben een gepensioneerde en woon in het buitenland. Wanneer moet ik aan Vidanova laten weten dat ik nog in leven ben?

Je wordt tweemaal per jaar uitgenodigd door Vidanova om het ‘bewijs van in leven zijn’ (Attestatie de Vita) te overleggen. Tijdens de periode van 1 maart tot 30 april en dan weer in de periode van 1 september tot 31 oktober. Hiervoor moet je naar het bureau van de burgerlijke stand in de stad waar je woont om een Attestatie de Vita aan te vragen.

Wat moet ik doen als ik ziek ben in de periode dat in mijn ‘bewijs van in leven zijn’ moet indienen?

Als je ziek bent in de periode dat je de Attestatie de Vita moet indienen en je daar niet toe in staat bent, dan zal je arts een brief moeten schrijven als getuige dat je in leven bent.

Ik zit in een ouderenzorginstelling en kan het kantoor van Vidanova niet bezoeken. Wat moet ik doen om te bewijzen dat ik in leven ben?

Je verzoekt je ouderenzorginstelling een brief te schrijven waarin staat dat je in leven bent en deze brief naar Vidanova te sturen.

Ik kan zelf niet lopen maar wordt met de auto overal gebracht. Hoe kan ik bij het kantoor van Vidanova het nodige formulier ondertekenen?

Als je niet kan lopen, kan een personeelslid van Vidanova naar de auto komen waarin je zit, zodat je het document kan ondertekenen waarin vermeld wordt dat je in leven bent.

Ik heb een andere bron van inkomen. Dien ik deze op te geven bij Vidanova?

Als je een andere bron van inkomsten hebt en je vraagt een Vidanova pensioen aan, dan moet je het inkomen aan Vidanova doorgeven om de basiskorting en ouderentoeslag niet toe te passen als deze al zijn toegepast op je andere inkomstenbron. Ook moet je het formulier voor Belastingaangifte in te vullen.

Ik heb andere inkomens en ontvang een pensioen van minder dan duizend gulden per maand bij Vidanova. Moet ik dit doorgeven aan Vidanova?

Ja. Je dient Vidanova hiervan op de hoogte stellen, om te weten of de premie voor BZV moet worden ingehouden.

Ik ontvang het AOV-pensioen van de SVB en ook een pensioen van Vidanova. Dit ik Vidanova hierover te berichten?

Ja. Je dient naar het Vidanova-kantoor te gaan om een formulier in te vullen opdat Vidanova de premie voor de Basisverzekering Ziektekosten (BZV) en Loonbelasting voor het totaalbedrag van je beide pensioenen kan inhouden. Dit om te voorkomen dat je aan het eind van het jaar moet bijbetalen.

Ik ontvang een pensioen van Vidanova maar besluit in het buitenland te gaan wonen. Waarmee moet ik rekening houden?

Je dient Vidanova hiervan op de hoogte stellen. Zodra jij je ingeschreven hebt in het land waar je bent gaan wonen, dien je het inschrijvingsdocument en ook je contactgegevens naar Vidanova te sturen.

Welke informatie heeft Vidanova nodig van mijn familie mocht ik komen te overlijden?

In geval van je overlijden dient Vidanova hiervan op de hoogte te worden gesteld door je familie en dienen ze het bewijs van je overlijden naar Vidanova te sturen.

Ik heb enkele wijzigingen die ik aan Vidanova wilt doorgeven. Hoe kan ik dit het beste doen?

Je dient er rekening mee te houden dat alle informatie over wijzigingen vóór de tweede dag van de maand bij Vidanova aangemeld moet worden.

Mijn pensioen is stopgezet doordat ik mijn ‘bewijs van in leven zijn’ of schoolverklaring pas na de tweede dag van de maand hebt ingeleverd. Hoe gaat Vidanova te werk?

Vidanova zal je wijziging(en) verwerken aan het einde van de maand. De uitbetaling van je pensioen gebeurt dan aan het einde van de volgende maand.