Skip To Keyboard Navigation Skip To Main Content

Vacancy: Voorzitter Raad van Toezicht

Stichting Vidanova Pensioen Fonds (VPF) is een multi-ondernemingspensioenfonds dat de pensioenvoorziening regelt voor de werknemers van de bij het fonds aangesloten bedrijven en instellingen. Het fonds voert diverse pensioenregelingen (middelloon -, eindloon – en beschikbare premie regelingen) uit. De kerngegevens van het pensioenfonds zijn 957 miljoen belegd vermogen, 2.760 actieve deelnemers, 1.656 gepensioneerden en 88 sponsors. Namens VPF is Deloitte op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Voorzitter Raad van Toezicht

De functie

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak het goedkeuren van de hoofdlijnen van het beleid, de reglementen en het business plan, alsmede het beoordelen van het functioneren van de Raad van Bestuur (RvB) conform het business plan, de begroting en de doelstellingen. De RvT houdt toezicht op integere bedrijfsvoering middels het controleren van de administratie, jaarrekening en het jaarverslag, en de naleving van wet- en regelgeving. De RvT houdt toezicht op risicomanagement, de financieel technische – en actuariële aspecten, de toepassing van sturingsmiddelen alsmede het vermogensbeheer, balansmanagement en de uitbesteding. De RvT houdt toezicht op de communicatie van het fonds, de cultuur en het gedrag binnen de organisatie en de taakvervulling en samenwerking tussen bestuursorganen en stakeholders. Tot slot houdt de RvT toezicht op het afleggen van verantwoording en het indien nodig ter verantwoording roepen van de RvB en de afzonderlijke bestuursleden.

Als voorzitter van de RvT draagt U zorg voor het bijeenroepen van de vergaderingen, bepaalt U de agenda en leidt U de vergaderingen van de raad zodanig dat elk lid gehoord wordt. U zorgt voor een adequate informatievoorziening aan de leden en bewaakt het functioneren van het team. U initieert de evaluatie van het functioneren van de raad en voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leden van de raad. U bewaakt het totaaloverzicht en het algemeen belang van de organisatie en onderhoudt externe contacten in het belang van de organisatie. U bent de primaire gesprekspartner van en onderhoudt contact met de bestuurder. Tot slot draagt U zorg voor transparantie en verantwoording over functioneren van de raad.

Uw profiel

U beschikt over een academisch werk- en denkniveau en U heeft minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie met eindverantwoordelijkheid. U heeft inzicht in en gevoel bij het karakter van een pensioenfonds als VPF waaronder de relatie en samenwerking met de sponsors, deelnemers en pensioengerechtigden. U beschikt over kennis van de relevante wet- en regelgeving, pensioenregelingen en pensioensoorten. U heeft kennis van de financieel-technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekeringen. U kent de opbouw en het functioneren van de begrippen en systemen uit de pensioenmaterie kent; ook wel het pensioencomplex genoemd. U heeft aantoonbare kennis en ervaring met algemene organisatieprocessen en bestuurlijke besluitvormingsprocessen. U heeft ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie. U bent vaardig in het omgaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen op het beleidsterrein en u bent vaardig in het verdedigen van de beleidsvisie. U bent initiatiefrijk, flexibel en resultaat- en samenwerkingsgericht en u beschikt over inlevingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel. U bent integer en van onbesproken gedrag. U heeft een helikopterview en analytisch vermogen om onderscheid te kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken. U kunt de schijn van belangenverstrengeling voorkomen of beheersen. U beschikt
over empathisch vermogen en u bent organisatie- en omgevingssensitief. U beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Papiaments, Engels, Spaans en Nederlands.

Procedure

Deloitte Dutch Caribbean zal deze procedure uitvoeren namens de Raad van Toezicht van Stichting Vidanova Pensioen Fonds (VPF). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. Sietze Frankena via +5999 511 5050 of via hrm@deloitte.cw. U kunt uw sollicitatiebrief en CV uiterlijk 30 januari 2023 e-mailen naar mw. Tahely Martis via hrm@deloitte.cw. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Een executive assessment, een referentieonderzoek en een medisch onderzoek kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.