Skip To Keyboard Navigation Skip To Main Content

Vacancy: Voorzitter Raad van Bestuur

Stichting Vidanova Pensioen Fonds (VPF) is een multi-ondernemingspensioenfonds dat de pensioenvoorziening regelt voor de werknemers van de bij het fonds aangesloten bedrijven en instellingen. Het fonds voert diverse pensioenregelingen (middelloon -, eindloon – en beschikbare premie regelingen) uit. De kerngegevens van het pensioenfonds zijn: 957 miljoen belegd vermogen, 2.760 actieve deelnemers, 1.656 gepensioneerden en 88 sponsors. Namens VPF is Deloitte op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Voorzitter Raad van Bestuur

De functie

De Raad van Bestuur (RvB) draagt de eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfvoering en strategische leiding van Stichting Vidanova Pensioen Fonds (VPF). De RvB bepaalt hoe de pensioenregelingen worden uitgevoerd en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT) van Vidanova. De RvB stelt het strategisch beleid op, waaronder het bepalen van de missie en het implementeren van de strategische visie, alsmede het business plan. De RvB is verantwoordelijk voor integere bedrijfsvoering en het handelen conform het door de RvT goedgekeurde business plan, de begroting, de doelstellingen en relevante wet- en regelgeving.

Als voorzitter van de RvB vormt U de schakel tussen het bestuur en de RvT. U weet verbindend op te treden te midden van bestuursleden met verschillende achtergronden. U draagt zorg voor het bijeenroepen van de vergaderingen, bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de raad zodanig dat elk lid gehoord wordt. U zorgt voor een adequate informatievoorziening aan de leden en bewaakt het functioneren van het team. U heeft het vertrouwen van de overige bestuursleden en treedt coachend op naar nieuwe bestuurders. U initieert de evaluatie van het functioneren van de raad en voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leden van de raad. U bewaakt het totaaloverzicht en het algemeen belang van de organisatie en onderhoudt externe contacten in het belang van de organisatie. U bent het gezicht van het fonds en vertegenwoordigt het fonds in de communicatie met belanghebbenden, stakeholders en media.

Uw profiel

U beschikt over een academisch werk- en denkniveau en U heeft minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie met eindverantwoordelijkheid alsmede ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie. U beschikt over grondige kennis van het fonds in termen van de pensioenregelingen, het deelnemersbestand en de cultuur. U heeft inzicht in en gevoel bij het karakter van een pensioenfonds als VPF waaronder de relatie en samenwerking met de sponsors, deelnemers en pensioengerechtigden. U beschikt over kennis van de relevante wet- en regelgeving en juridische aspecten, pensioenregelingen en pensioensoorten. U heeft kennis van de financieel-technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekeringen. U kent de opbouw en het functioneren van de begrippen en systemen uit de pensioenmaterie kent; ook wel het pensioencomplex genoemd. U heeft aantoonbare kennis en ervaring met integraal risicomanagement, algemene organisatieprocessen en bestuulijke besluitvormingsprocessen. U kunt onafhankelijk optreden en bent vaardig in het omgaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen. U bent vaardig in het verdedigen van de beleidsvisie. U bent initiatiefrijk, flexibel en resultaat- en samenwerkingsgericht en u beschikt over inlevingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel. U bent integer en van onbesproken gedrag. U heeft een helikopterview en analytisch vermogen om onderscheid te kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken. U kunt de schijn van belangenverstrengeling voorkomen of beheersen. U beschikt over empathisch vermogen en u bent organisatie- en omgevingssensitief. U beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Papiaments, Engels, Spaans en Nederlands.

Procedure

Deloitte Dutch Caribbean zal deze procedure uitvoeren namens de Raad van Toezicht van Stichting Vidanova Pensioen Fonds (VPF). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. Sietze Frankena via +5999 511 5050 of via hrm@deloitte.cw. U kunt uw sollicitatiebrief en CV uiterlijk 30 januari 2023 e-mailen naar mw. Tahely Martis via hrm@deloitte.cw. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Een executive assessment, een referentieonderzoek en een medisch onderzoek kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.