Skip To Keyboard Navigation Skip To Main Content

Posts By: s.nivas@profoundprojects.com

Dekkingsgraad – wat is dat?

Vaak als we informatie verstrekken over de financiële situatie van ons pensioenfonds, dan praten we van de dekkingsgraad van het fonds. De dekkingsgraad is het criterium om te meten hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Maar wat is… read more

Regels voor smartengeld

Bij overlijden van een dierbare moet er veel gebeuren. Juist daarom is het goed om een en ander zo goed mogelijk in het vizier te hebben en te weten hoe de vork in de steel zit. Zo ook… read more

Pensioen nader belicht

Hebt u weleens stilgestaan bij het thema pensioen?  Pensioen is: een periodieke uitkering;  met een bepaalde kring van gerechtigden;  welke een bepaalde hoogte nastreeft;  met een bepaald doel waarbij  het belangrijkste doel is verzorging. Pensioen kan beschouwd worden… read more